images/Home/homeimage.png

SMS-EDU là dịch vụ tin nhắn học đường do Viettel triển khai đến tất các các trường sử dụng phần mềm SMAS. Dịch vụ cho phép nhà trường có thể gửi tin nhắn đến các giáo viên và phụ huynh học sinh một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Phần mềm SMAS được xây dựng dựa trên các quy định, quy chế của Bộ GD&ĐT nên có thể đáp ứng được các nghiệp vụ về quản lý nhà trường từ Mầm non đến cấp Tiểu học, THCS, THPT, GDTX.

  • 18008000 nhánh 1
  • (miễn phí)
  •