Sản phẩm SMAS Mobile

Ứng dụng quản lý nhà trường trên máy tính bảng được xây dựng nhằm tăng khả năng tương tác của giáo viên, cán bộ nhà trường với học sinh.Tận dụng tối đa tính di động, mọi lúc mọi nơi giúp công tác giảng dạy, quản lý học sinh của giáo viên, cán bộ nhà trường thú vị hơn bao giờ hết. Ngoài ra ứng dụng còn là kênh liên lạc thông tin hiệu quả giữa các giáo viên, cán bộ trong nhà trường.

 

Các chức năng chính:

-  Tra cứu lớp học/học sinh.

-  Tương tác học sinh: chấm điểm, điểm danh, vi phạm

-  Cá nhân: xem thông tin, cập nhật hình ảnh

-  Thông báo: nhận và gửi thông báo tức thời.