Ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM

SMAS là phần mềm thuần Việt đầu tiên được triển khai trên diện rộng và đã mang lại giải pháp tổng thể cho ngành giáo dục, đáp ứng đúng nhu cầu đồng bộ hệ thống quản lý trên cơ sở sử dụng chung và kế thừa dữ liệu từ các cấp, các địa bàn quản lý khác nhau. Các phần mềm trước đây chưa đáp ứng được yêu cầu này

Ông Trần Hoàng Nguyên, Phó Trưởng phòng Công nghệ Thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang

SMAS 2.0 là hệ thống quản lý nhà trường do Viettel triển khai miễn phí cho các trường học trên cả nước. Sau hơn một năm triển khai chương trình tại các trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đến nay đã trở thành công cụ hữu hiệu, xây dựng được hệ thống quản lý, báo cáo thống nhất, chi tiết trong công tác thống kê, báo cáo, nhằm tiết kiệm thời gian và tập trung đầu tư vào nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo…